Loading

Arş.Gör.Dr.

Feride İDİ TULUMCU

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

İletişim

ferideidi@sakarya.edu.tr

1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Feride İdi Tulumcu Mehmet Özdemir Fatih Mehmet Tulumcu - Methodological Tendencies of Graduate Theses in the Context of Children's Literature and Values Education - Sakarya University Journal of Education - Vol.11 - pp.247 - DOI : 10.19126/suje.951216 - 2021
2 Mehmet Özdemir Fatih Mehmet Tulumcu Feride İdi Tulumcu - Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları - Ana Dili Eğitimi Dergisi - Vol.7 - pp.285 - 2019
3 Mehmet ÖZDEMİR, Feride İDİ TULUMCU - Degerler Egitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’nin Muhadarat Romanı Örnegi - SUJE - Vol.7(4) - pp.720-729 - 2017
4 Feride İDİ TULUMCU, Fatih Mehmet TULUMCU - İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Programlarında Yer Alan Değerler - Değerler Eğitimi Dergisi - Vol.13(29) - pp.535-559 - 2015
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Nahide İrem Azizoğlu, Tuğba Demirtaş Tolaman, Feride İdi Tulumcu - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Yazma Becerisi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2019
2 Feride İdi Tulumcu - Türkçe Öğretmeni Adaylarının Materyal Geliştirmeye Yönelik Metaforik Algıları - 2018
3 Havva Yaman, Fatih Mehmet Tulumcu, Feride İdi Tulumcu - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEME ÖZ YETERLİĞİ İLE DİNLEME KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ - 2016
4 Havva Yaman, Feride İdi Tulumcu, Tuğba Demirtaş Tolaman - GRAMMER TEACHING PROBLEMS ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES A PHENOMENOLOGICAL APPROACH - 2014
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Mehmet Özdemir, Tuğba Demirtaş Tolaman, Feride İdi Tulumcu - Resimli çocuk kitaplarının dil ve anlatım özellikleri bakımından incelenmesi - 2018
2 Feride İdi Tulumcu, Fatih Mehmet Tulumcu - Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarına göre yazma kaygılarının ve yazılı anlatım özyeterliklerinin incelenmesi - 2018
3 Mehmet Özdemir, Fatih Mehmet Tulumcu, Feride İdi Tulumcu - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında 2014-2016 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi - 2017
4 Mehmet Özdemir, Fatih Mehmet Tulumcu, Feride İdi Tulumcu - Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları - 2017
5 Mehmet Özdemir, Feride İdi Tulumcu - Değerler Eğitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’nin Muhadarat Romanı Örneği. - 2017
6 Feride İdi Tulumcu, Zeyneb Ören, Ayşegül Sefer - Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Türkçe Öğretirken Gözlemlediği Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri - 2015
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Mehmet Özdemir, Feride İdi Tulumcu - Vol.5000 - GÜNCEL ÇOCUK DERGİLERİNDE YER ALAN DEĞERLER - 2015
MAKALELER
Methodological Tendencies of Graduate Theses in the Context of Children's Literature and Values Education
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Yazma Becerisi:Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Yazma Becerisi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları
Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları
Değerler Eğitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’nin Muhadarat Romanı Örneği
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERSİ PROGRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Yurtdışındaki Türkçe Eğiticilerine Yönelik Çevrimiçi Eğitim Programı: Hollanda
GÜNCEL ÇOCUK DERGİLERİNDE YER ALAN DEĞERLER
BİLDİRİLER
Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarına göre yazma kaygılarının ve yazılı anlatım özyeterliklerinin incelenmesi
Resimli çocuk kitaplarının dil ve anlatım özellikleri bakımından incelenmesi
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Materyal Geliştirmeye Yönelik Metaforik Algıları
Değerler Eğitiminde Edebi Eserlerden Yararlanma: Fatma Aliye’xxnin Muhadarat Romanı Örneği
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında2014-2016 Yılları Arasında Yapılan LisansüstüTezlerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi
Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan LisansÖğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine YönelikAlgıları
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN DİNLEME ÖZ YETERLİĞİ İLE DİNLEME KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yabancılara Türkçe Öğretenlerin Türkçe Öğretirken Gözlemlediği Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
GRAMMER TEACHING PROBLEMS ACCORDING TO OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES A PHENOMENOLOGICAL APPROACH