Arş.Gör.Dr.
Feride İDİ TULUMCU
Birim
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü